Poker

En mycket populär typ av spel som många nog har provat på någon gång är poker. Termen är inte ett spel i sig, utan snarare ett samlingsnamn för flera olika kortspel där pengar står på spel.

För att spela poker behöver du en kortlek samt spelmarker med olika värden. Det är dessa som du betalar som insats när du spelar och även använder för att satsa under spelets gång. Antalet kort som varje spelare ska ha varierar mellan de olika spelen och även hur korten används kan skilja sig åt. Till exempel så kan korten vara mörka och då hållas på handen så att bara du ser vad du har för kort. I andra spel ska korten vara öppna och ligga på bordet för alla att skåda.

Det gemensamma målet i alla pokerspel är att du ska försöka få till en så bra korthand som möjligt. Detta gör du genom att kombinera de kort du har att spela på i en så bra kombination som möjligt. Korthänderna som finns att skapa är alla rankade mot varandra, där några är bättre att få.

Här är en snabb överblick över vilka korthänder som är de bästa:
Royal Flush – Korten 10-ess i en och samma färg
Färgstege – Fem kort i samma färg som dessutom ligger efter varandra i nummerordning
Fyrtal – Fyra kort med samma summa
Kåk – En kombination av ett par och triss
Färg – Samtliga kort är av samma färg
Stege – Samtliga kort ligger efter varandra i nummerordning
Triss – Tre kort av samma summa
Två par – Två kombination er av två likvärdig kort
Ett par – Två kort med samma summaÄr det ingen som får till någon av dessa korthänder så går man istället på den som har det högsta kortet på handen.

Utöver att få den bästa handen av kort så finns det i poker ett annat sätt som man kan vinna på, vilket är att man bluffar. Detta innebär att man spelar på ett sätt som får dina medspelare att tro att du har en bättre korthand än vad du egentligen har. Detta kan leda till att dem i sin tur lägger sig och du ensam står kvar som segrare.